کانال تلگرام داد بیداد صدای مردم خارک 

کانال سیاسی انتقادی خبری تحلیلی و طنز و روزنوشت جوانان جزیره خارگ با رویکردی مردمی و ضد امپریالستی شرکت نفت و پایانه ها

لینک عضویت کانال داد بی داد 

https://t.me/dadebidad