حاج عبدالله والی را اگر بشناسید کاره ای نیست جز مسئول کمیته امداد بشاگرد اما بشاگرد را اگر نگاه کنید شهری است که از حیث تغذیه و پخش ارزاق و آموزشی و بهداشت و سلامت و راهسازی، کار و ایجاد شغل، فرهنگی و دینی و غیره و غیره با حاجی والی به کمال رسیده... و اصلا برای همین است که همه به او احساس نزدیکی می کنند معلم روستای ملکن که نباید هیچ ربط اداری نه به حاجی و نه به شرح وظایف او داشته باشد وقتی برای اولین بار حاجی را می بیند می فهمد که حلال مشکل نداشتن کلاس درس او هم ، حاجی است و حاجی هم حلال مشکلات او هست...

مسئولی میتواند شرح وظایفش را اجرا کند و از عهده آن بر بیاید خدا هم خیرش بدهد هیچ کس هم بر او خورده نمی گیرد اصلا نمیتواند بگیرد. اما آن مسئول حاجی والی نیست. "کسی نیست که در تاریخ انقلاب و تاریخ کشور اسمش  بماند و نامش به نیکی یاد شود" مسئول جهادی و مسئولی که می خواهد ربطی به آرمانهای انقلاب داشته باشد نیست... دلیلش هم واضح است انقلاب و جهاد ازین جنس اند که چارچوب نمی پذیرند... می شود نماینده مجلسی بیاید و برای مردم سخنرانی کند که وظیفه نماینده مجلس چیست؟؟ حوزه اجرایی با حوزه پیگیری و قانون گذاری فرق می کند و ازین جور چیز ها اما نمیشود مردمی که انقلاب و امام را فهمیده اند این جمله ها را درک کنند(و بالعکس مخاطبی که فرهنگ جهای و انقلابی را نفهمیده باشد نمی تواند این جمله را درک کند )

خب حالا ما اگر جدای از این ایده آل ها با مسئولی روبرو شویم که نه تنها بالاتر از وظیفه خود عمل نمی کند بلکه کم کاری هم می کند!! چه باید کرد؟؟ خیلی کار بدی می کند؟باشد!! اما نمی شود فقط دید و روضه خواند...بگذارید این طور بپرسم دلیل اینکه یک مسئول کم کار می شود چیست؟؟ ما مردم تنها و تنها کسی هستیم که به طور جدی ناظر بر کارهای آنانیم قبول کنید ما هم کم کاری کرده ایم... یک مسئول کم کار خیلی کار بدی می کند؟باشد!!! ما چه کار می کنیم؟؟؟