به صد و چهل و هشت زبان زنده دنیا این جملات را بخوانید:

من آشوبگر نیستم؛ من تروریست نیستم؛ من مخل امنیت نیستم؛ من علت کم شدن قیمت نفت نیستم؛ مخزنی بود که آتش گرفت من علت آن هم نیستم؛ من مرغ طوفان نیستم، چه رسد به خود طوفان که نیستم؛ من "ب ز" نیستم؛ من ترانه 15 سال دارم نیستم؛ حالا چون تهرانی نیستم؛ عاقل نیستم؟؟؟ نه من احمق نیستم؛ پای ثابت هر آشوبی نیستم، پای غیر ثابت آشوبها نیستم؛با هیچ باندی هم آشنا نیستم؛ اگر بگویم استالین هستم . نیستم؛ من خارجی نیستم؛من سرمایه دار نیستم؛ اما فقیر هم نیستم؛ فقیر کسی است که من نیستم؛جالب است بدانید من 100 سال دیگر نیستم؛

 

اما تا شرک و کفر هست، مبارزه هست

و تا مبارزه هست

من هستم!

 

 

 

#من_انقلابی_ام